WHO World Antibiotic Awareness Week: Antibiotika och Antibiotikaresistens - Inbjudan till press och media

WAAW2018(2018-11-13) WHO uppmärksammar antibiotika i november med den pågående World Antibiotic Awareness Week. Svenska forskare bidrar i år till ”World Antibiotic Awareness” med en avancerad kurs, 26-30 november, för framtidens forskare och läkare i Sverige. Kursen äger rum i Hindås, utanför Göteborg.

Under den första kursdagen, 26/11, är vetenskapsjournalister/representanter för media välkomna till information om den senaste forskningen kring antibiotikaresistens!

Antibiotikaresistens betraktas som ett av de största hoten mot människors hälsa och matförsörjningen världen över. I allt snabbare takt uppstår resistenta bakteriestammar och behandlingen av infektionssjukdomar så som tuberkulos, lunginflammation, gonorré och blodförgiftning blir allt svårare och ibland även tyvärr utan resultat. Befintliga antibiotika verkar inte längre, och flera multiresistenta bakterier kan spridas med resenärer till nya miljöer. Långa behandlingstider och svårare sjukdomsförlopp som kräver fler dödsoffer, resulterar i högre kostnader för sjukvården. Bara i Europa dör varje år 33 000 människor som en direkt följd av antibiotikaresistens, enligt en studie som nyss publicerades i tidskriften The Lancet.

Utveckling av nya vacciner och mediciner behövs och det krävs också att allmänheten är mån om de antibiotika som fortfarande fungerar. Media har en ansvarsfylld roll via sitt informationsarbete till allmänheten. Vi erbjuder journalister med intresse av antibiotikaresistens att uppdatera och informera sig om aktuell forskning kring antibiotikaresistens och utveckling av nya antibiotika.

Sverige har länge varit förebild när det gäller hanteringen av antibiotika. På initiativ av två forskarskolor, National Doctoral Programme in Infection and Antibiotics (NDPIA) i Sverige och National Graduate School in Infection Biology and Antimicrobials (IBA) i Norge samarbetar ledande forskare i Sverige med kollegor i Norge, Tyskland och Finland för att gemensamt utbilda den kommande generationen av forskare och forskningsintresserade läkare i nya strategier för behandling av infektionssjukdomar. Den nyaste kursen ”Antibiotics and Antibiotic Resistance” äger rum 26-30 november i Hindås utanför Göteborg.

På måndag 26 november, välkomnar vi intresserade vetenskapsjournalister och reportrar till information om dessa världsaktuella och viktiga utmaningar inom medicinsk forskning.

Vi ägnar första kursdagen åt en introduktion som ger en överblick över aktuell medicinsk forskning inom området. På kvällen föreläser Christian Munthe, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, om etiska aspekter vid hanteringen av antibiotikaresistens-problematiken.

Reportrar och vetenskapsjournalister kommer att få möjlighet att möta experter, intervjua enskilda forskare och även att kunna lyssna på föreläsningar.

På plats finns representanter för svenska och norska forskningscentra med fokus på infektionsforskning, antibiotika och problemen med resistens. Även representanter för biotechföretag kommer att vara på plats för att informera om utvecklingen av nya antimikrobiella strategier och nya möjligheter att bekämpa antibiotikaresistens. Från Umeå universitet och Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) deltar professorerna Sven Bergström och Fredrik Almqvist som även är delaktiga i företaget Quretec Bio AB. Från Uppsala Antibiotic Center (UAC) deltar professor Diarmaid Hughes. Professor Joakim Larsson från CARe - Centre for Antibiotic Resistance Research vid Göteborgs universitet ger en överblick över hur resistenta bakterier kan spridas via djur och miljön. Från Norges Arktiske universitet i Tromsø kommer professor Arnfinn Sundsfjord för att föreläsa om den mycket aktuella tvärvetenskapliga forskningen om evolution och ekologi av antimikrobiell resistens som bedrivs vid Centre for New Antibacterial Strategies (CANS).

Bland andra internationellt ledande forskare som inbjudits kan nämnas professor Christina Stallings från Washington University, St Louis, USA, som kommer att föreläsa om sin mycket framgångsrika forskning för utveckling av ny metodik vid behandling av tuberkulos, forskning som hon bedriver i samarbete med Fredrik Almqvist och andra kollegor vid UCMR, Umeå universitet.

Dr. Patriq Fagerström, programansvarig vid Vetenskapsrådet för ett nytt tio-årigt ”Nationellt Forskningsprogram inom Antibiotikaresistens” kommer också att vara på plats och svara på frågor.

Anmäl intresse för att delta till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
telefon +46 73 0885731, senast 20 November 2018

Tid: måndag 26 november 2018,från kl 13:00
Plats: Hjortviken Konferens, Hindås utanför Göteborg
(gratis transfer från Landvetter kan organiseras)
(http://www.hjortviken.se/kontakta-oss/vagbeskrivning/)

Kontakt för mer information om kursen:
Åke Forsberg , professor, Nationell koordinator NDPIA
Umeå universitet
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+46 76 7620512

Michael Koomey, professor, Nationell koordinator IBA
Oslo universitet
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+47 913 94 572

Kontakt för anmälan och koordination av mediamöten med forskarna och deltagare:
Eva-Maria Diehl, kommunikatör, Umeå universitet
The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +46 73 0885731

Twitter: #ndpia, #mims_umea

Länk till hela kursprogram (obs! preliminärt uppdateras framtill kursens start):

Program för den 26 november, där också media är särskilt välkomna
(deltagande efter anmälan):

14.00-15.00 An introduction to the evolution, spread, and management of antibiotic resistance
Diarmaid Hughes, Uppsala University / Joakim Larsson, University of Gothenburg / Arnfinn Sundsfjord, University of Tromsö

15.00-15.30 Coffee break

15.30-17.00 Antibiotic resistance in Neisseria gonorrhoeae
Yonatan Grad, Harvard TH Chan School of Public Health, US
M. tuberculosis resistance
Tone Tønjum, Oslo University, Oslo University Hospital

17.00-18.30 Get together/mingle (möjlighet till intervjuer och samtal med forskare)
Presentations of NDPIA/IBA and research centres
Michael Koomey Oslo University (IBA), Åke Forsberg, Umeå University (NDPIA), Joakim Larsson, University of Gothenburg (CARe), Diarmaid Hughes, Uppsala University (UAC), Arnfinn Sundsfjord, The Arctic University of Tromsø (CANS)

20.15- Evening talk
Ethics in antibiotic resistance management
Christian Munthe, Professor in philosophy, University of Gothenburg

Mer om forskarskolorna bakom kursen:

National Doctoral Programme in Infection and Antibiotics (NDPIA) är en svensk nationell forskarskola öppen för doktorander, postdoktorer och unga läkare som forskar inom infektionsbiologi och/eller antibiotika(resistens). Vetenskapsrådet finansierar NDPIA 2014-2022 och forskarskolan koordineras av “The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden” (MIMS) vid Umeå universitet. NDPIA har närmare 400 registrerade medlemmar och syftar till att främja nätverkande bland samt utbildningen och rekryteringen av yngre forskare till forskningsområdet.
Webbsida: www.ndpia.se
Kontaktpersoner på plats från deltagande lärosäten/regioner:
Åke Forsberg, Umeå Universiet, Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) och The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS),
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., chair, Steering Board och nationell koordinator NDPIA
Carl-Fredrik Flach, Göteborgs universitet, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Disa Hammarlöf, Uppsala universitet, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Joakim Larsson, Göteborgs universitet, Centre for Antibiotic Resistance Research (CARe),
Diarmaid Hughes, Uppsala Universitet, Uppsala Antibiotic Center (UAC)

Nationella forskarskolan i infektionsbiologi och antimikrobiella terapier (eller IBA) är en forskarskola för doktorander och postdoktorer som finansieras av Norges forskningsråd och samordnas i Oslo (2016 - 2021). IBA har 140 registrerade medlemmar från de olika universiteten i Norge.
Webbsida: www.ibaschool.no
John Michael Koomey, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., National Coordinator IBA

 

Mer om Centre for Antibiotic Resistance Research (CARe), Göteborgs universitet:
CARe utgörs av forskare från sex olika fakulteter vid Göteborgs universitet, som tillsammans med sjukvården och ett nätverk av intressenter ämnar ta fram ny kunskap för att bemöta den globala utmaningen med antibiotikaresistens.
Webbsida: https://care.gu.se/svenska
Twitter: @CARe_GU
Kontaktperson på plats i Hindås:
Joakim Larsson, professor, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för biomedicin, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 031-342 4625, tel. 070 9621068

Mer om Uppsala Antibiotic Center (UAC):
UAC grundades 2015 för att samla, stimulera och stödja multidisciplinär forskning som fokuserar på frågor om antibiotikaresistens tre forskningsområden vid Uppsala universitet: Medicin och farmaci, naturvetenskap och teknik samt humaniora och samhällsvetenskap.Kärnan i UAC är en forskarskola med 14 doktorandprojekt som valdes ut av internationella granskare. Syftet med forskarskolan är att involvera intresserade forskare och studenter från Uppsala universitet och hela Sverige för att ta fram och utbilda en ny generation forskare som har en tvärvetenskaplig bakgrund från en interdisciplinär forskningsmiljö. Seminarier inom forskarskolan, workshops och andra aktiviteter som arrangeras av UAC är öppna för andra doktorander och forskare med intresse för antibiotika och antibiotikaresistens.
Webbsida: http://www.uac.uu.se/
Kontaktperson på plats i Hindås:
Diarmaid Hughes, professor, Uppsala universitet, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontaktperson för UAC (utanför kursen): Eva Garmendia, UAC Koordinator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel. 46 (0) 18 471 4902

Mer om Umeå Centre for Microbial Research (UCMR):
Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) är ett tvärvetenskapligt konsortium med mer än 50 forskargrupper som representerar medicinsk och molekylär mikrobiologi, molekylär och strukturell biologi, kemi, fysik, epidemiologi och odontologi för forskning av högsta internationell kvalitet. Konsortiet etablerades 2006 och forskare inom UCMR kombinerar framgångsrikt ett starkt molekylärt infektionsbiologiprogram med kemisk biologi som syftar till att utveckla nya hållbara strategier för att bekämpa de ökande problemen med mikrobiell resistans mot nuvarande antibiotika. Med stöd av Vetenskapsrådet kunde UCMR finansiera ett postdoktor-program med mer än 50 postdoktorander som rekryterades internationellt. 2008 grundades inom UCMR The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) som är den enda svenska noden i The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine med partner i Danmark, Finland och Norge.
Webbsida: www.ucmr.umu.se
Kontakt: Bernt Eric Uhlin, professor, Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå universitet
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 090-785 6731